Onlinecasino tillgång till landsbygden

Lämna en kommentar »

Kan onlinecasinon bidra till en mer jämställd och välmående landsbygd? Dels skapar digitaliseringen nya förutsättningar för landsbygden att bedriva e-handel, vilket nätcasinon och mobilspel är exempel på. Att inte behöva ta bilen i flera mil för att få spela är också ett sätt att skapa liknande förutsättningar för stad och landsbygd. Dessutom skapar casinon jobb.

Det är kanske inte det man först kommer och tänka på när man pratar om onlinecasino. Först tänker man nog på slots, jackpot, poker. Men spinner man vidare på ämnet och rör sig i den aktuella debatten är det en rätt logisk slutsats: onlinecasino kan vara en tillgång för landsbygden. Vi har också tidigare skrivit om att casinon kan skapa jobbtillfällen, eftersom det finns ett stort intresse för online spel. Tillgång och efterfrågan, en enkel matematik.

Det pratas om det digitala utanförskapet som ökar klyftorna mellan landsbygd och storstäder. Okunskapen är en bidragande del i utarmningen av landsbygden. Ett annat viktigt skäl är att jobben tycks finnas i storstäderna.

Digitalisering och e-handel nyckeln

Att påstå att onlinecasinon kommer frälsa landsbygden är förstås naivt: men att egenföretagande och digitalisering är receptet för en blomstrande landsbygd kan nog fler skriva under på. I svd.se skriver man följande i en artikel om hur internet bidrar till en ökad tillväxt världen över:

Internets gränslöshet gör att existerande gränser för den fysiska handeln lättare kan överbryggas. Det gäller även handel inom länder. Ökad produktivitet och sysselsättning på landsbygden är en avgörande fråga för att bekämpa fattigdomen i världen.

Vidare skriver man att Sverige haft en avgörande roll i sin syn på handel och att vi bör ta denna tradition vidare. Vi kan bli ledande inom utvecklandet av e-handeln och minska klyftorna mellan stad och landsbygd. Och nätcasinon har en självklar del i det bygget.